מצב ירח ל: 13-12-2019
מופע ירח להיום
מופעי ירח להחודשיום 16, מואר 99%
ירח מלא
מלא ב: 12-12-2019

מצב כוכבים בשמיים