close נרשמת בהצלחה

אסטרולוגיה » מופע ירח ליום

 • ינואר
 • פברואר
 • מרץ
 • אפריל
 • מאי
 • יוני
 • יולי
 • אוגוסט
 • ספטמבר
 • אוקטובר
 • נובמבר
 • דצמבר
מופע ירח לתאריך: 18 מרץ 2018
מצב ירח ל: 18-03-2018
מופע ירח להיום
מופעי ירח להחודשיום 1, מואר 01%
מולד הירח
מלא ב: 31-03-2018

מצב כוכבים בשמיים