close נרשמת בהצלחה

אסטרולוגיה » מופע ירח ליום

 • ינואר
 • פברואר
 • מרץ
 • אפריל
 • מאי
 • יוני
 • יולי
 • אוגוסט
 • ספטמבר
 • אוקטובר
 • נובמבר
 • דצמבר
מופע ירח לתאריך: 15 דצמבר 2017
מצב ירח ל: 15-12-2017
מופע ירח להיום
מופעי ירח להחודשיום 27, מואר 08%
חרמש נחסר שני
מלא ב: 03-12-2017

מצב כוכבים בשמיים