close נרשמת בהצלחה
050-866-3028
 

אסטרולוגיה » מופע ירח ליום

 • ינואר
 • פברואר
 • מרץ
 • אפריל
 • מאי
 • יוני
 • יולי
 • אוגוסט
 • ספטמבר
 • אוקטובר
 • נובמבר
 • דצמבר
מופע ירח לתאריך: 19 מאי 2019
מצב ירח ל: 19-05-2019
מופע ירח להיום
מופעי ירח להחודשיום 14, מואר 99%
ירח מלא
מלא ב: 17-06-2019

מצב כוכבים בשמיים