close נרשמת בהצלחה
050-866-3028
 

לוח אירועים

אסטרולוגיה » מצב כוכבים בשמיים

תאריך: - 2017-08-20, שעה: - 01:28, (לפי גריניץ' - 2017-08-19 22:28)מצב ירח ל: 20-08-2017
מופע ירח להיום
מופעי ירח להחודשיום 28, מואר 05%
חרמש נחסר שני
מלא ב: 07-08-2017

מצב כוכבים בשמיים