close נרשמת בהצלחה
050-866-3028
 

אסטרולוגיה » מצב כוכבים בשמיים

תאריך: - 2020-08-15, שעה: - 12:52, (לפי גריניץ' - 2020-08-15 09:52)מצב ירח ל: 15-08-2020
מופע ירח להיום
מופעי ירח להחודשיום 26, מואר 16%
חרמש נחסר שני
מלא ב: 03-08-2020

מצב כוכבים בשמיים