close נרשמת בהצלחה
050-866-3028
 

אסטרולוגיה » מעברי כוכבים

צור מפת לידה מותאמת אישית - הורוסקופ אישי עתידי. האפליקציה מאפשרת ניתוחים עתידיים מעמיקים וללמוד אסטרולוגיה - לימוד עצמי של קריאת מפה והיבטים.
פרטי הורוסקופ

מצב ירח ל: 19-11-2018
מופע ירח להיום
מופעי ירח להחודשיום 10, מואר 80%
חרמש מתמלא שני
מלא ב: 23-11-2018

מצב כוכבים בשמיים